Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη Ι: Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το σύντομο μέλος  (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y16

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το Ειρμολόγιο ως μουσικός κώδικας του ιη΄-ιθ΄ αιώνος.-Πέτρος Πελοποννήσιος (1778) και Πέτρος Βυζάντιος (1808).-Το ΄΄σύντομο’’ ειρμολογικό μέλος.-Οι θέσεις του συντόμου μέλους ως δομικό στοιχείο. Θεωρία και Πράξη με σύντομα ειρμολογικά μέλη: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.-Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. –Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.