Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Το Ειρμολόγιο: Οι πολύστροφοι Κανόνες (Ειρμολογικό Γένος)

Κωδικός Μαθήματος: Y15

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Δημιουργία των κανόνων: οι α΄-θ΄βιβλικές ωδές. Οι ωδές και οι ειρμοί των ωδών. Τα τροπάρια των ωδών. Οι μεγάλοι υμνογράφο- ποιητές Κανόνων (η΄, θ΄, και ι΄ αιώνες). Ο κώδικας Ειρμολόγιο (ι΄, ια΄ αιώνες). Η σημειογραφία του Ειρμολογίου: ή «Αγιοπολίτικη» και ξενικά CoislinNotation. To ΕιρμολογικόΓένοςμελών, γενικά.