Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Υμνολογία: ψαλμός, υπόψαλμα, αντίφωνο

Κωδικός Μαθήματος: Y14

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή- επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ελληνική και ξένης. Η εβραϊκή υμνητική ποίηση και το ψαλτήρι του Δαβίδ. Πρωτοχριστιανικοί ύμνοι της Καινής Διαθήκης και της Αποστολικής και Πατερικής Γραμματείας. Η υμνογραφία των γνωστικών. Η αντιαιρετική υμνογραφία. Αντιφωνία και αντιφωνικός τρόπος ύμνησης. Το εφύμνιο ή υπόψαλμα και το τροπάριο. Μονόστροφα υμνογραφήματα: το ιδιόμελο. Πολύστροφα υμνογραφήματα: το κοντάκιο. Ο κανόνας.