Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y13

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Βυζαντινή μουσική, ή Ψαλτική της της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως τέχνη και ως επιστήμη. Εισαγωγή στα θέματα της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η ερμηνεία της σημειογραφίας και η διαφωνία μεταξύ των μουσικολόγων. Θέματα ορολογίας της ψαλτικής τέχνης. Τα γένη και τα είδη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας. Ονοματολογία των μουσικών κωδίκων. Οι περίοδοι εξέλιξης της σημειογραφίας με παράλληλη παρακολούθηση της μελοποιίας. Η «καλοφωνία» κατά τον ιδ’ αιώνα και η καταγραφή της πλαίσιο το έτος 1336. Διαμόρφωση και παράδοση των κυριοτέρων μουσικών κωδίκων.