Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ι                     (κοινό)

Κωδικός Μαθήματος: Y11

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σχόλια και Ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Γραμματική και Συντακτική ανάλυση. Εννοιολογική και Ετυμολογική προσέγγιση.