Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ύμνοι Πάσχα- Πεντηκοσταρίου

Κωδικός Μαθήματος: E83

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ο αναστάσιμος Κανόνας σε σύντομο μέλος. – Οι Καταβασίες του αναστάσιμου Κανόνος σε αργό μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου. –Οι ειρμολογικοίερμοί ‘’Ω θείας ω φίλης’’ του Πέτρου Μπερεκέτη και ‘’Έφριξε γη’’ του παναγιώτουΧαλάτζογλου. – Το δοξαστικό ‘’Αναστάσεως ημέρα’’ σε αργό μέλος του Μανοήλ Χρυσάφη. – Το Δοξαστικό της Πεντηκοστής ‘’Δεύτε λαοί’’ του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Όλα αυτά ενδεικτικά, μπορούν να επιλέγουν και άλλα μέλη.