Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ύμνοι Μ. Εβδομάδος

Κωδικός Μαθήματος: E73

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ποιητική (καλολογική), θεολογική και μελική ανάλυση: Τα Τριώδια Μ.Δευτέρα και Μ.Τρίτης σε σύντομο και αργό μέλος. – Τα Δοξαστικά ‘’Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις’’. – ‘’Ήδη βάπτεται κάλαμος’’, ‘’Σε τον αναβαλλόμενον’’, -Το αντί Χερουβικού και Κοινωνικού ‘’Του Δείπνου σου του μυστικού’’, - Ο Κανόνας του Μ. Σαββάτου ‘’ Κύματι θαλλάσης’’. Όλα αυτά ενδεικτικά, μπορούν να επιλεγούν και άλλα μέλη, διαφόρων κλασσικών μελοποιών.