Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πρακτική Ψαλτολογία (ρεπερτόριο, επιλογή ψαλτέων, ευταξία)

Κωδικός Μαθήματος: E72

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Βασικές γνώσεις, χρήσιμες και από καθαρά άποψη: Γνώση της βιβλιογραφίας των μουσικών εκδόσεων. – Γνώση περί του που είναι δημοσιευμένες οι βυζαντινές, οι μεταβυζαντινές και οι νεώτερες συνθέσεις. – Γνώση του καθιερωμένου ψαλτικού ρεπερτορίου. –Επιλογή των ψαλτέων και φανέρωση και κάποιων ανεκδότων συνθέσεων, ίσως και προτίμησή τους. –Καλή γνώση των τυπικών διατάξεων. – Γνώση της χρονικής αγωγής κατά την ψαλμώδηση. –Ευταξία κατά το ‘’πάντα ευσχημόνως και κατά τάξινγινέσθω’῎.