Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Σύγχρονη Μελοποιία- Σύγχρονοι Μελουργοί

Κωδικός Μαθήματος: E62

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μεγάλοι ψάλτες και μελοποιοί του κ΄ αιώνα και το μελοποιητικό τους έργο: Κωνσταντίνος Πρίγγος – Θρασύβουλος Στανίτσας –Βασίλειος Νικολαϊδης –Αθανάσιος Καραμάνης –Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος –Χαρίλαος Ταλιαδώρος –Γεώργιος Σύρκας –Αβραάμ Ευθυμιάδης –Δημήτριος Σουρλαντζής. – Η σύγχρονη Αγιορειτικήμελοποιητική παράδοση.