Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ηπειρωτική Δημοτική Μουσική (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E61

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γενική ιστορική θεώρηση και κατηγοριοποίηση των Ηπειρωτικών Δημοτικών Τραγουδιών. – Τα τραγούδια της ξενητειάς. – Τα ιστορικά τραγούδια. – Τα Αληπασάδικα τραγούδια. – Τα Ζαγορίσια Τραγούδια. – Τα χορευτικά τραγούδια.