Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιατική μουσική παράδοση

Κωδικός Μαθήματος: E53

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Και πάλι για την γεωγραφική διαστρωμμάτωση της Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής. – Το λόγιο και αστικό στοιχείο στη λαϊκή μουσική παράδοση. – Η ψαλτική επιρροή και η επίδραση της τουρκικής μουσικής. Τα αντιπροσωπευτικά πολίτικα, θρακιώτικα και μικρασιατικά τραγούδια (επιλογή κατά βούληση).