Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οργανολογία-  Οργανοχρησία: Πνευστά Όργανα (Νέϊ, Φλογέρα, Κλαρίνο) (3Θ, 3Π)

Κωδικός Μαθήματος: E52

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορική θεώρηση των πνευστών οργάνων (εικινογραφήσεις αρχαιοελληνικές και νεώτερες). Ειδικότερη ιστορική ενασχόληση για το κλαρίνο και την εισαγωγή του στην Ελλάδα. – Τα πνευστά όργανα: Νέϊ, Φλογέρα, Κλαρίνο. –Μουσιικόρεμπερτόριογι΄αυτά τα όργανα. Άσκηση στην στοιχειώδη οργανοχρησία, κατ΄ επιλογή: Νέϊ, Φλογέρα, Κλαρίνο.