Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χρονογραφική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής  (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E51

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της Δυτιής Ευρωπαϊκής Μουσικής από τον Μεσαίωνα έως τον 20ο αιώνα, μεμουσικά παραδείγματα :Α΄. Η πολυφωνική μουσική του Μεσαίωνα. –Β΄. Η μουσική στην Αναγέννηση. – Γ΄ , Το Μπαρόκ. – Δ΄, Κλασικισμός. –Ε΄, Ρομαντισμός και 19ος αιώνας. –ΣΤ΄, Εικοστός αιώνας.