Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Στεριανή και Νησιωτική μουσική παράδοση

Κωδικός Μαθήματος: E43

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γεωγραφική διαστρωμμάτωση της Ελληνικής Μουσικής. –Διάκριση μεταξύ τραγουδιστικής και οργανικής μουσικής. –Η χορευτική μουσική. –Οι μουσικές ζυγιές που παίζου τις διάφορες κατά τόπους μουσικές παραδόσεις. –Τα αντιπροσωπευτικά στεριανά τραγούδια (επιλογή κατά βούληση). –Τα αντιπροσωπευτικά νησιωτικά τραγούδια (επιλογή κατά βούληση).