Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οργανολογία- Οργανοχρησία: Έγχορδα Όργανα ΙΙ: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (2Θ, 2Π)

Κωδικός Μαθήματος: E42

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορία και θεωρία φυσιολογίας αυτών των οργάνων. –Θέματα σχετικά με την κατασκευή και συντήρησή τους. –Άσκηση σε προχωρημένο βαθμό οργανοχρησίας:παίξιμο μελωδιών και παίξιμο συνοδείας (σε ένα κατ΄επιλογήαπ΄τα όργανα Ταμπουράς –Κανονάκι –Ούτι –Λαούτο).