Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Επιλογές από την Οκταηχία του Αναστασιματαρίου

Κωδικός Μαθήματος: E33

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ποιητική (καλολογική), θεολογική και μελική ανάλυση: Τα ια΄ Εωθινά, σε μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και του Πέτρου Φιλανθίδου – Τα δογματικά Δοξαστικά –Τα στιχηρά ιδιόμελα των αίνων του πλ α΄ και πλ β΄ ήχου.