Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οργανολογία-Οργανοχρησία:Έγχορδα Όργανα Ι: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (1Θ, 1Π)

Κωδικός Μαθήματος: E32

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Προϊστορία, συμβολισμοί, ‘’λαϊκά’’ και ‘’έντεχνα’’ μουσικά όργανα. –Παλαιά και νεώτερα ελληνικά μουσικά όργανα. – Ταξινόμιση των λαϊκών οργάνων (ιδιόφωνα, μεμβρανόφωνα, αερόφωνα, χορδόφωνα). – Τα έγχορδα όργανα: ταμπουράς, λαούτο, ούτι, λύρα, κιθάρα, κανονάκι, σαντούρι. – Άσκηση στην στοιχειώδη οργανοχρησία: Ταμπουράς –Κανονάκι – Ούτι – Λαούτο.