Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οι Ήχοι: Μαρτυρίες και Απηχήματα, βυζαντινά και νεώτερα

Κωδικός Μαθήματος: E23

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σπουδή στα βυζαντινά ηχήματα ή ενηχήματα και φανέρωση του πλούτου της μελικής ποικιλίας. – Οι μαρτυρίες ως οι απολήξεις των βυζαντινών ηχημάτων. –Τα βυζαντινά απηχήματα. –Οι ηχηματικές θέσεις ‘’λέγε’’ και ‘’πάλιν’’. – Τα νεώτερα απηχήματα.