Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Μουσική

Κωδικός Μαθήματος: E22

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνωπτική θεώρηση των ευρημάτων στον ελλαδικό χώρο των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών (μουσικά όργανα, μουσικές παραστάσεις). –Οι ελληνικές σημειογραφίες του ε΄ και δ΄ π.Χ. αιώνος και η επικράτηση της αλφαβητικής σημειογραφίας του Αλυπίου ( το Αλύπιο Σύστημα). –Τα σωζόμενα, περίπου 60, αρχαία ελληνικά μουσικά αποσπάσματα από το Αλύπιο Σύστημα. – Η Βυζχαντινή Μουσική ως ‘’θυγατέρα‘’ της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής: Πρωτογενείς ομοιότητες και διαδοροποιήσεις (ομοφωνία, τρόποι, μελοοιία, ρυθμοί).