Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές

Κωδικός Μαθήματος: E13

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνοπτική ιστορία τα διδασκαλίας της Ψαλτικής κατά τον ιη΄ και ιθ΄ αιώνες. – Φροντίδες της Μ.Χ.Ε. και Πατριαρχικές Εγκύκλιοι. – Οι Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές:ίδρυση, λειτουργία, διδάσκαλοι, ψαλτικά μαθήματα.