Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ορθοφωνία- Φωνητική

Κωδικός Μαθήματος: E12

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γλωσσική άσκηση ορθοφωνίας.-Άσκηση ανάγνωσης βιβλικών περικοπών και ύμνων.-Εκφωνητική απαγγελία αναγνωσμάτων.- Φωνητικές ασκήσεις.