Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Dogmatic Teaching of the Orthodox Church I (common)

Course Code: Y71

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 4

Website:

Description: