Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Theory and Solfez of European Music

Course Code: Y47

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: