Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Theological and Cosmological Interpretation of Genesis, and Interpretation of Liturgical Passages From the Old Testament (common)

Course Code: Y23

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 4

Website:

Description: