Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Chanting in the Sacraments of the Orthodox Church

Course Code: E82

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: