Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Holy Ceremonies

Course Code: Y88

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Hermeneutical analysis of the Mikro Agiasmo and the Megalo Agiasmo of the Theophania which are included in the Great Eulogion. Also analysed is the ceremony of haghio miro and the Gonyklisia of the Pentecost.