Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ecotheology

Course Code: Y87

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 3

Website:

Description: The Ecological Issue: Causes, and, human and social effects. The Theological Approach to the Ecological Crisis. Creation and the Ecological Issue. Means and attitudes in tackling the problem. Christian education and Ecology.