Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Organization and Administration of Metropolitans, Parishes and Ecclesiastical Foundations and the national and social offer of the Church

Course Code: Y82

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: The juridical regime of the Metropolitans and their administrative organization. The Metropolites. Financial management of the Metropolitans. The juridical regime of the Parishes and their administrational organization. The persons of the Parish.