Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Aesthetics of the Orthodox Christian Art

Course Code: Y81

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: