Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Hagiology and Christian Church calendar

Course Code: Y76

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Introduction to Hagiology, Sources, approach to hagiological texts, saint-holiness, clans of saints, the saint ranking and its criteria, introduction to the Christian Church calendar, why we celebrate, yearly and weekly Christian Church calendar, movable yearly feasts, immovable yearly feasts.