Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Missionary

Course Code: Y75

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Concept and aim of Mission. Foundation and organization of the Church. Missionary motivations. The spreading of the Gospel to the nations.Saint Peter’s Homily at the Jerusalem Council. Saint Peter’s missionary methods. Transcending he the Law.Model of Missionaries: Cyril of Jerusalem, Saint John the Chrysostom, Cyril and Methodius. Missionary qualifications. Worship and Mission. The missionary work of the Church. Domestic and ForeignMission. The contribution of the Clergy and of the Laity.