Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Interconfessional and interreligious dialogues

Course Code: Y62

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: A critical survey of the ecumenical relations of the Orthodox Church both in the domain of WCC and in the bilateral dialogues with other Christian confessions. Special stress is laid to the dialogues of the Orthodox Church with the Anglican Communion, the East Orthodox Churches (Anti-Chalcedonian Churches), the Old Catholics and the Roman Catholic Church.