Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Holy Ceremonies

Course Code: Y58

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Using the Great Euchologion. The contents of the funeral rights are analysed from theological and philological perspectives. This refers to the types of funeral rights, i.e. for the non-clerical people, monks, priests, infants, non-clerical males, heterodox people etc.