Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Accounting

Course Code: Y57

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Introduction to Accounting, preparation of financial statement, preparation of balance-sheet, registration of accounting events, double-entry system, accounts and accounting procedures.