Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Typikon of the Orthodox Worship

Course Code: Y55

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: The weekly church calendar, the night and day services, the persons who hold the rites, exhortations, reading passages, use of the book of Psalms, ecclesiastical hymns, liturgical books, pretheory of the typikon of the Orthodox Worship, vespers and matins