Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ecclesiastical Law

Course Code: Y54

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Introduction to the ecclesiastical law, concepts, sources, interpretation of the ecclesiastical law, freedom of religion, freedom of religious consciousness, freedom of worship, relationship issues among the Church and the State in Greece, the organization of the Orthodox Church. The Church of Greece: autocephaly, Metropolitans of the New Lands, organs of administration, regional organization, ecclesiastical courts.