Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: A History of the Orthodox Theology

Course Code: Y51

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: The course aims at acquainting the students with landmarks of the Orthodox theology of the 20th century. It is especially to emphasize the academic theology in Greece before the ’60 (Z. Rossis, Chr. Androutsos, P. N. Trempelas, I. Karmiris and others), the new patristic synthesis in Greece (I. Romanidis, P. Nellas, N. Matsoukas etc.), the Russian diaspora school (Florovski, Losski, S. Bulgakov etc.), the Rumanian and Serbian school (Staniloae, Popovitc and their students). Last but not least, the course provides a survey of the most recent doctrinal tendencies in the Greek theological world.