Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Holy Ceremonies

Course Code: Y48

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 3

Website:

Description: This course includes the study and analysis of the 6 Logos of St. John Chrysostom on the Priesthood, along with the ordination of the three levels of the priesthood, according to Great Euchologio.