Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Contemporary heresies, sect religious organizations and endo-orthodox schisms

Course Code: Y46

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Semantic analysis of the concepts heresy and schism. The care on behalf of the Church for the keeping of the orthodoxy and for the dealing with the heresies. Reformation and Protestant Churches. Protestant heresies in Greece. Pseudocharismatic movements. Antitrinitarian heresies. Religious movements. New Age – Satanism – Guruism – Followers of the old calendar.