Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Canon Law

Course Code: Y45

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Introduction to Canon Law. Semantic and theological approach of the terms Canon, Canonicity, law, Canon Law. Doctrine terms and Sacred Canons. Canonical Sources. The problem of the interpretation of the Sacred Canons. Canonical principles of the organization of the Church. The institutions and the systems of organization of the Church by the canonical sources. The Ecumenical Patriarchate and its canonical jurisdictions. Autonomy and Autocephaly. Canonical approach to the sacraments of the Church.