Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Holy Services

Course Code: Y28

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Matins: sorts and parts. An interpretative approach of the benedictions in the Matins. Liturgical and ritual details. Typical ordinances of the Matins.