Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Christian Literature (II)

Course Code: Y23

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: A theological approach to the life, the works and the basic elements of the teaching of the ecclesiastical writers up to the 14th century.