Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Interpretation of Liturgical Passages of the Old Testament

Course Code: Y22

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Translation, Interpretation and Commentary on the Gospel according to Luke. Translation, Interpretation and Commentary on Saint Paul’sLetter to thePhilippians.