Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Holy Ceremonies

Course Code: Y18

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Using the “Hieratikon.” The Holy Ceremony of Vespers is analysed according to the organisation of the Vespers.