Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Byzantine Church Music (I)

Course Code: Y16

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: