Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ancient Greek (I)

Course Code: Y13

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Description: (Translation, Commentaries, Interpretation of ancient Greek Texts, Grammatical and Structural Analysis, Meaning and Etymological Processing)