Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Themes from Philokalia – Neptic and Ascetic spiritual life, and tradition

Course Code: E84

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 1

Teaching Hours: 2

Website:

Description: