Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The Metropolitan and the Parish in history and in the present

Course Code: E81

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 1

Teaching Hours: 2

Website:

Description: The triptych Eucharist-Bishop-Parish. The Parish as a healing institution and as communication with Christ. The place of the clergy and of the laity in it. Worship and Parish. The Parish’s pastoral work. Modern forms of Paishes. The problem of the modernization and innovation.