Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Theological and Liturgical Interpretation of the Byzantine Iconography

Course Code: E74

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 1

Teaching Hours: 2

Website:

Description: