Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Orthodox Monachism (Mount Athos – Sacred Meteora – Lavras – Sinai)

Course Code: E53

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Historical evolution, abstemious and anachorites, monasticism, lavreotic-coenobitic-idiorhythmic system, ascetic practices and excesses, monasteries of the Church of Greece, stavropighiac monasteries, monastery architecture, the ecclesiastical tonsure, the monastic centers: Mount Athos, Meteora, Sinai.